Cách bố trí hòn non bộ sao cho hợp phong thủy

Hòn non bộ  có ý nghĩa rất quan trọng đối với người chơi non bộ việt nam.Có gia đình chọn cách bố trí ở trong nhà có gia đình lại chọn cách bố trí ở trước cửa (ngoài trời)để đón…