Đá Lũa đen xám đẹp tự nhiên

17.000.000 VNĐ

Dạng đá lũa tự nhiên màu đen xám hoàn toàn tự nhiên

Cao 2m6

Rộng 1m45

Đặc tính nổi bật

http://vietnamwallpaper.com