Đá kẹp kem vân ngang

Liên hệ

Đặc tính nổi bật

Cơ sở đá cảnh chúng tôi chuyên non bộ bể cá cảnh đồi cỏ sân vườn, cung cấp các mặt hàng liên quan về đá cảnh , với sản phẩm đá kẹp kem vân ngang dùng để làm lối đi sân vườn , ghép non bộ , bể cá..

12804309_554651028026891_2109743849_n