Đá Cuội , Sỏi

Đặc tính nổi bật

Cơ sở đá cảnh chúng tôi chuyên non bộ , cung cấp các mặt hàng liên quan về đá cảnh , với sản phẩm đá cuội đủ kích cỡ theo yêu cầu dùng làm hàng rào , tường , đồi cỏ , bố trí bể cá cảnh , trong non bộ …

12788243_554650928026901_1699263213_n